logo今天是:  
首  页 | 公司简介 | WEICON产品 | 新闻中心 | 技术资讯 | 联系我们
WEICON金属填补胶
WEICON金属修补棒
WEICON强力结构胶
WEICON环氧胶
WEICON聚氨酯粘合剂
WEICON弹性密封胶
WEICON硅胶
WEICON瞬间胶
WEICONLOCK厌氧胶
WEICON Plast-O-Seal
WEICON金属喷剂
WEICON清洁喷剂
WEICON防腐润滑喷剂
WEICON工艺液
WEICON防卡剂
WEICON多功能润滑剂
WEICON剥线钳
 

 
WEICON Contact氰基丙烯酸盐粘合剂

 

WEICON Contact VA 20
WEICON Contact VA 20
WEICON订货号:12000030,12000060,12000500

 

WEICON Contact VA 8312
WEICON Contact VA 8312
WEICON订货号:12200030,12200060,12200500
       
WEICON Contact VA 8406
WEICON Contact VA 8406
WEICON订货号:12204030,12204060,12204500

 

WEICON Contact VA 100
WEICON Contact VA 100
WEICON订货号:12205030,12205060,12205500

 

       
WEICON Contact VA 1401
WEICON Contact VA 1401
WEICON订货号:12054030,12054060,12054500

 

WEICON Contact VA 300
WEICON Contact VA 300
WEICON订货号:12100030,12100060,12100500

 

       
WEICON Contact VA 1500
WEICON Contact VA 1500
WEICON订货号:12150030,12150060,12150500

 

WEICON Contact VA 2500 HT
WEICON Contact VA 2500 HT
WEICON订货号:12550030,12550060,12550500

 

       
WEICON Contact VA 250 black
WEICON Contact VA 250 black
WEICON订货号:12600030,12600060,12600500

 

WEICON Contact VA 30 black
WEICON Contact VA 30 black
WEICON订货号:12603030,12603060

 

       
WEICON Contact VA 1408
WEICON Contact VA 1408
WEICON订货号:12253030,12253060,12253500
WEICON Contact VA 1460
WEICON Contact VA 1460
WEICON订货号:12250030,12250060,12250500
       
WEICON Contact VA 1403
WEICON Contact VA 1403
WEICON订货号:12252030,12252060,12252500
WEICON Contact VM 20
WEICON Contact VM 20
WEICON订货号:12300030,12300060,12300500
       
WEICON Contact VM 120
WEICON Contact VM 120
WEICON订货号:12350030,12350060,12350500
WEICON Contact VM 2000
WEICON Contact VM 2000
WEICON订货号:12400030,12340060,12400500
       
WEICON CA-Primer
WEICON CA-Primer
WEICON订货号:12450010,12450100
   
       

 

 
WEICON, WEICONLOCK, 金属修补剂锌喷剂防卡剂金属修补棒环氧粘合剂红色高温硅胶

上海昆邦化工有限公司 版权所有 @2009-2011
联系人:蒋满平 电话:021-58528856 传真:021-58528166 手机:13788990268 电子邮件:578116175@qq.com